tisdag 30 november 2010

Thura's diary, av Thura Al-Windawi

Den 20 mars 2003 utbröt kriget i Irak. Thura al-Windawi var då 19 år och började skriva sin dagbok som ett sätt att kontrollera kaoset omkring henne, som ett sätt att behålla lugnet och med en förhoppning om att dagboken en dag skulle kunna bli ett dokument över en vardag i krig. Thura växte upp i en shiamuslimsk medelklassfamilj i Bagdad, äldst av tre döttrar. Även om familjens situation på ytan var under kontroll hade sanktionerna gjort många saker svåra, bl a bristen på insulin som en av döttrarna dagligen behövde. Men det som kanske var svårast, och det som går som en röd tråd genom hela dagboken, är osäkerheten om vad som ska komma att hända. Inte en allmän osäkerhet eller otrygghet, alla vet att kriget ska bryta ut, men ingen vet när eller hur det ska sluta. Det är ett ändlöst avsked av vänner och släktingar, ingen vet om man kommer att ses igen och när kriget väl är igång handlar så mycket om rädslor. Var ska man ta vägen? Var är det värst just nu och var kommer det att vara värst i morgon? Hur ska man kunna lugna och trösta de yngre då man själv är så rädd?

Thura och hennes familj befinner sig aldrig i krigets "centrum". När det är som värst i Bagdad kan de få en fristad hos släktingar på landsbygden. Hon behöver aldrig bli vittne till de blodiga händelserna även om hon ständigt hör talas om dem, hon ser bilderna och reportagen på teve och hon iakttar hur små saker i vardagen förändras och hur människorna runtomkring henne förändras av det som händer. Thura tänker, och hon skriver ner det hon tänker om kriget, och det berör. Den där känslan av att "det här kunde vara jag" är faktiskt närvarande.

Även den som drar sig för att läsa långa romaner på engelska kan läsa den här boken. På biblioteket är den klassad som ungdomsbok, den är lätt att läsa, den är värd att bli läst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar