torsdag 5 juni 2014

Nätverket Librarians and Archivists with Palestine

Det är snart ett år sedan jag reste till Palestina med delegationen Librarians and Archivists to Palestine. Vi var en grupp bibliotekarier och arkivarier från USA, Kanada, Trinidad & Tobago, Palestina och Sverige som reste för att skapa kontakt med våra kollegor i Palestina, för att lära oss av dem och deras arbete, för att utbyta erfarenheter och själva se vad informationsarbete under ockupation innebär.

Sedan vi kom hem har vi arbetat med att skapa en struktur för vårt nätverk, vi har bildat några arbetsgrupper för olika projekt och vi har haft kontakt med varandra genom regelbundna telefonmöten. Både resan till Palestina och kontakten med övriga medlemmar har kommit att betyda väldigt mycket för mig. Att få vara med och delta i det här arbetet är verkligen en ynnest!

I dag, 5 juni, på dagen 47 år sedan ockupationen av Västbanken och Gaza, lanserar vi vårt nätverk Librarians and Archivists with Palestine, "with" för att markera att vi inte bara var en tillfällig delegation utan är fast beslutna att fortsätta vårt projekt, att i solidaritet tillsammans stödja palestinska bibliotek och arkiv.

Det är inte bara namnet som är nytt, också vår webbsida är helt ny. Där finns information om platser vi besökt, forsknings- och kulturorganisationer som t ex Birzeit University, Issa Nashashibi Center for Culture and Literature, Tamer Insitute for Community Education och Saffourieh Museum for Heritage and Return. Men där finns också fotografier från resan, olika publikationer och dokument att ta del av.

Det viktigaste är ändå nätverket. Var och en som själv definierar sig som bibliotekarie, arkivarie eller informationsspecialist och godkänner nätverkets principer är välkommen att bli medlem. Som medlem  kan man också gå med i något av våra solidaritetsprojekt och bidra med sin kompetens för att stödja fri tillgång till information i och om Palestina.

För mer information, gå in på librarianswithpalestine.org

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar